Đau Xương Cụt, Vùng Xương Chậu, Xương Mu Và Khớp Háng

Các chị giúp em với. Em mang thai được 31 tuần rồi. Ba bốn ngày nay không hiểu sao em bị đau vùng xương chậu và khớp háng. Nếu ngồi yên thì không sao nhưng cử động, đi đứng, https://www.linkedin.com/pulse/chua-thoai-hoa-cot-song-bang-ngai-cuu-l%C3%AA-th%C3%A0nh-t%C3%A2n/ thậm chí lúc nằm mà muốn cử động chân cũng bị đau nữa. Lúc đầu…